Chế Linh - Thanh Tuyền - Chế Linh - Thanh Tuyền - Mai lỡ mình x DTITLE=a nhau2 Year: 2002 Genre: nhạc vn 01. Bài Hương ca vô tận 02. Thanh Tuyền - Kiếp Nghèo 03. Thanh Tuyền - Mấy nhịp cầu tre 04. Thanh Tuyền - Hàn mạc tử 05. Chế Linh - Nó 06. Thanh Tuyền - Biển tình 07. Thanh Tuyền - Người ở lại đưa đò 08. Thanh Tuyền - Phút cuối