Ngọc Sơn, Tài Linh - Nói Với Người Tình Year: 1995 Genre: blues 01. Ngọc Sơn - Hạ thương 02. Tài Linh - Chiều hạ vàng 03. Ngọc Sơn - Con đường kỷ niệm tình ta 04. Tài Linh - Tình bọt nước 05. Ngọc Sơn - Nói Với Người Tình 06. Tài Linh - Đợi người trăm năm 07. Ngọc Sơn - Ta ru đời ta 08. Tài Linh - Hoàng tử trong mơ 09. Ngọc Sơn - Hai cánh phượng buồn 10. Tài Linh - Hãy quên nhau đi