Mạnh Đình 4 - Trúc đào Year: 1995 Genre: Blues 01. Trúc đào 02. Tìn xuân 03. Sầu lẻ bóng 04. Ngày em đi 05. Sầu lẻ bóng 3 06. Phố đêm 07. Cafe đắng 08. Quên cả lối về 09. Sầu lẻ bóng 2 10. Nếu tôi đưa em về