Hồng Trúc - 10. Tình Ta Như Lúa Đơm Bông Year: 2002 Genre: blues 01. Tình Ta Như Lúa Đơm Bông 02. Chắp tay lạy người 03. Mùa sầu riêng 04. Vọng về tim 05. Biển tình 06. Hai cánh phượng buồn 07. Có lẽ 08. Cầu tre kỷ niệm 09. Khói lam chiều 10. Thiệp hồng báo tin