Trường Vũ - Tâm sự người hát bài quê hương Year: 2000 Genre: blues 01. Tâm sự người hát bài quê hương 02. Chiều Tây Đô 03. Em gái Trà Mi 04. Túy ca 05. Nửa đêm ngoài phố 06. Thương hận 07. Ve gọi tiếng hè 08. Những chiều không có em 09. Tình vẫn mong chờ 10. Ly rượu tương phùng