Trường Vũ - Nhớ người yêu Year: 2000 Genre: blues 01. Nhớ người yêu 02. Đoạn buồn cho tôi 03. Phương trời xứ lạ 04. Tình lãng tử 05. Sầu lẻ bóng 06. Chim sáo ngày xưa 07. Tình đẹp mùa chôm chôm 08. Tình yêu cách trở 09. Giận hờn 2 10. Chở người