Trường Vũ - Thương về miền Trung Year: 2000 Genre: blues 01. Thương về miền Trung 02. Mùa xuân trong thư em 03. Tám nẻo đường tình 04. Quán vắng biên thùy 05. Đừng trách anh tội nghiệp 06. Chuyện ba mùa mưa 07. Hạ buồn 08. Tâm sự đời tôi 09. Tâm sự Huyền Trân 10. Trước giờ tạm biệt