Trường Vũ & Quan Kim Thủy - Không còn nhớ người yêu Year: 2002 Genre: blues 01. Trường Vũ - Không còn nhớ người yêu 02. Trường Vũ - Em hãy về đi 03. Quan Kim Thủy - Rồi ngày mai xa nhau 04. Trường Vũ & Quan Kim Thủy - Ước mộng đôi ta 05. Trường Vũ - Gõ của trái tim 06. Trường Vũ - Đoạn tuyệt 07. Quan Kim Thủy - Đêm nhớ người tình 08. Trường Vũ - Hạnh phúc đơn sơ 09. Trường Vũ & Quan Kim Thủy - Tình nghèo có nhau 10. Trường Vũ - Mưa bong bóng