Trường Vũ - Phố vắng Year: 1998 Genre: blues 01. Trường Vũ - Chắp tay lạy người 02. Trường Vũ - Giấc mơ địa đàng 03. Trường Vũ - Trăng thanh bình 04. Trường Vũ - Phố vắng 05. Trường Vũ & Hồng Trúc - Mất nhau rồi 06. Trường Vũ - Có bao giờ 07. Trường Vũ - Đêm kỷ niệm 08. Trường Vũ & Hồng Trúc - Dấu chân kỷ niệm 09. Trường Vũ - Sao nỡ đành phụ nhau 10. Trường Vũ - Tận cùng nỗi nhớ