Ái Vân - Tóc em đuôi gà Year: 1999 Genre: Blues 01. Ái Vân - Ở trọ 02. Ái Vân - Nhớ về Hội Lim 03. Ái Vân - Đôi mắt mùa thu 04. Ái Vân - Trái tim không ngủ yên 05. Ái Vân - Tóc em đuôi gà 06. Ái Vân - Chiều phủ Tây Hồ 07. Ái Vân - Gửi người em gái 08. Ái Vân - Xe đạp ơi 09. Ái Vân - Tình buồn 10. Ái Vân & Kiều Hưng - Thằng Bơm