V.A - Got Hong Year: 1991 Genre: blues 01. Kiều Nga - Phiên khúc 02. Ngọc Lan - Chờ phone của anh 03. Kiều Nga - Gót hồng thôi hết phiêu du 04. Thái Hiền - Em yêu đâu rồi 05. Ngọc Lan - Trưng Vương khung cửa mùa thu 06. Ngọc Lan - Trời biết buồn 07. Thái Hiền - Giàn thiên lý đã xa 08. Kiều Nga - Nỗi sầu khôn nguôi 09. Thái Hiền - Trả lại em yêu 10. Kiều Nga - Bài tập yêu