V.A - Rất Huế Year: Genre: blues 01. Vân Khánh - Bến đợi 02. Nhã Phương - Rất Huế 03. Khánh Duy - Tình Huế 04. Vân Khánh - Huế xưa 05. Nhã Phương - Giấc mơ trăng nước 06. Vân Khánh - Vỹ Dạ nhớ em 07. Nhã Phương - Tà áo tím 08. Vân Khánh - Thần kinh non nước hữu tình 09. Thùy Dương - Quê mạ miền Trung 10. Quang Linh - Thương về miền Trung 11. Vân Khánh - Từ Đàm quê hương tôi