Ngọc Sơn - Tái ngộ - Sau những lần mỏi gối Year: Genre: blues 01. Sau những lần mỏi gối 02. Lá thư cuối cùng 03. Trả lại người tình 04. Thói đời 05. Ngoại ô buồn 06. Thư cho vợ hiền 07. Cho vừa lòng em 08. Nếu mình cách trở 09. Nhà anh nhà em 10. Ai về sông Tương