Trường Vũ - Những bài tình ca dang dở 3 Year: 2005 Genre: blues 01. Túy ca 02. Em hãy về đi 03. Hồi tưởng 04. Phương trời xưa lạ 05. Nhật ký đời tôi 06. Nàng yêu hoa tím 07. Vẫy tay chào 08. Đoạn tái bút 09. Một thuở đam mê 10. Hát nữa đi em