Cẩm Ly, Quốc Đại - st. Minh Vy. Người Tình Quê Year: 2013 Genre: Blues 01. Cẩm Ly - Người Tình Quê 02. Quốc Đại - Xa quê 03. Cẩm Ly - Hương lúa miền Nam 04. Quốc Đại - Ruột tím gan bầm 05. Cẩm Ly, Quốc Đại - Anh đi giữ vườn 06. Cẩm Ly - Cha già 07. Quốc Đại - Nhớ ai 08. Cẩm Ly, Quốc Đại - Tiễn người sang ngang 09. Quốc Đại - Dã tràng Biển Đông 10. Cẩm Ly - Cô Tư bánh tét