Trường Vũ & Hồng Trúc - Cho Nguoi Tinh Nho Year: 2002 Genre: blues 01. Hồng Trúc - Cho người tình nhỏ 02. Trường Vũ & Hồng Trúc - Trao người ở lại 03. Hồng Trúc - Biển tuyết 04. Chung Tử Lưu - Chị tôi 05. Hồng Trúc - Chỉ có một người 06. Trường Vũ & Hồng Trúc - Đêm trên đỉnh sầu 07. Hồng Trúc - Một thuở yêu anh 08. Lâm Gia Minh - Đẹp lòng người yêu 09. Hồng Trúc - Người yêu cô đơn 10. Hồng Trúc - Chuyện một loài hoa 11. Kaoraoke - Cho người tình nhỏ 12. Kaoraoke - Biển tuyết 13. Kaoraoke - Chỉ có một người 14. Kaoraoke - Một thuở yêu anh