Emili Vendrell - Emili Vendrell, tenor Vol. 1 (1893-1962) Cançó DTITLE= - Canción - Songs [CD1] Year: 1997 Genre: Opera 01. L'emigrant (A. Vives & J. Verdaguer) 02. L'hereu Riera (Popular) 03. La filadora (Popular) 04. La Margarida de Castellterçol (F. Pujol) 05. Fum, fum, fum (Popular) 06. El rossinyol (Popular) 07. La santa espina (Sardana) (E. Morera & A. Guimerá) 08. Per tu ploro (Sardana) (J. Ventura & J. Maragall) 09. Lo que et diria (E. Morera & Guanyabens) 10. Pel teu amor (Rosó) (J. Ribas & M. Poal Aragall) 11. Cançó de taverna (A. Mestres) 12. Les bèsties al naixement (Popular, arr. A. Pérez Moya) 13. La pastora Caterina (Popular, arr. A. Pérez Moya) 14. La mort de l'escolà (A. Nicolau & J. Verdaguer) 15. Mariagneta (Popular, arr. A. Pérez Moya) 16. La Mare de Déu (Popular, arr. A. Nicolau) 17. El pardal (Popular, arr. A. Pérez Moya) 18. Cançó de grumet (E. Toldrà & T. Garcés) 19. Minuet (A. Mestres) 20. El gran raïm (A. Mestres) 21. La ginesta (F. Pujol & J. Maragall) 22. El saltiró de la cardina (Sardana) (V. Bou & J.M. Francés)