V.A - Tân Cổ Giao Duyên. Hồi Chuông Thiên Mụ Year: 1997 Genre: Classical 01. Thanh Nga - Hồi Chuông Thiên Mụ 02. Thanh Nhàn - Người đánh đàn trên bắc Mỹ Thuận 03. Thanh Nga - Hai lối mộng 04. Mỹ Châu - Hòn vọng phu 05. Diệu Hiền - Tâm tình người chinh phụ 06. Thanh Hương - Đợi chờ 07. Thanh Nga - Trông chồng 08. Lệ Thủy - Cô gái Đồ Long