Josep M. Roma - La Passió d'Olesa de Monserrat Year: 1999 Genre: Classical 01. Sant Sopar (Fragment I) 02. Sant Sopar (Fragment II) 03. Sant Sopar (Fragment III) 04. Sant Sopar (Fragment IV) 05. Sant Sopar (Fragment V) 06. Preludi 07. Camí de Getsemaní 08. Jesús és pres Getsemaní 09. Desesperació de Judes (Fragment I) 10. Desesperació de Judes (Fragment II) 11. Desesperació de Judes (Fragment III) 12. Desesperació de Judes (Fragment IV) 13. Desesperació de Judes (Fragment V) 14. Desesperació de Judes (Fragment VI) 15. Ball de dimonis 16. Intermedi 17. Procés civil davant Pilat (Fragment I) 18. Procés civil davant Pilat (Fragment II) 19. Procés civil davant Pilat (Fragment III) 20. Clàudia Pròcula 21. Flagel·lació 22. Jesús condemnat a mort (Tercer Pilat) 23. Carrer de l'amargura 24. Crucifixió (Fragment I) 25. Crucifixió (Fragment II) 26. Mort de Jesús (Fragment I) 27. Mort de Jesús (Fragment II) 28. Jesús és davallat de la creu - Enterrament 29. Resurreció de Jesús 30. Ascensió de Jesús (Fragment I) 31. Ascensió de Jesús (Fragment II)