Tchaikovsky, Boris: - Tchaikovsky: Wrks for Pno and Chbr; Solovieva/Kor DTITLE=ostelyov/Dichenko Year: 2013 Genre: Classical 01. Tchaikovsky, Boris: Son for 2 Pno (1973) - 001 Resonances 02. Tchaikovsky, Boris: Son for 2 Pno (1973) - 002 Voice of the Fields 03. Tchaikovsky, Boris: Son for 2 Pno (1973) - 003 Etude 04. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1935) - 001 Melody 05. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1935) - 002 March 06. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1935) - 003 Pastorale 07. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1935) - 004 Walz 08. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1935) - 005 Mazurka 09. Tchaikovsky, Boris: 5 Preludes for Pno (1936) - 001 Prelude in G sharp 09. minor 10. Tchaikovsky, Boris: 5 Preludes for Pno (1936) - 002 Prelude in B flat 10. minor 11. Tchaikovsky, Boris: 5 Preludes for Pno (1936) - 003 Prelude A flat ma 11. jor 12. Tchaikovsky, Boris: 5 Preludes for Pno (1936) - 004 Prelude in B mino 12. r 13. Tchaikovsky, Boris: 5 Preludes for Pno (1936) - 005 Prelude in A majo 13. r 14. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1938) - 001 Prelude 15. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1938) - 002 The Fairy Tale 16. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1938) - 003 Remembrance 17. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1938) - 004 Mazurka 18. Tchaikovsky, Boris: 5 Pcs for Pno (1938) - 005 Story: Finale 19. Tchaikovsky, Boris: - Etude for Pno in F sharp minor_ 1935 20. Tchaikovsky, Boris: - Etude for Pno in B flat major_ 1972 21. Tchaikovsky, Boris: - Etude for Pno in E major_ 1980 22. Tchaikovsky, Boris: - March for Pno_ 1945 23. Tchaikovsky, Boris: - Prelude for Pno in G major_ 1980 24. Tchaikovsky, Boris: 3 Pcs for Pno (1945) - 001 Waltz 25. Tchaikovsky, Boris: 3 Pcs for Pno (1945) - 002 Romance 26. Tchaikovsky, Boris: 3 Pcs for Pno (1945) - 003 Finale 27. Tchaikovsky, Boris: Son for Vln and Pno (1959) - 001 Andante 28. Tchaikovsky, Boris: Son for Vln and Pno (1959) - 002 Allgero