Victoria de los Angeles - Songs of Spain: The Maiden & The Nigh DTITLE=tingale Year: 2004 Genre: Classical Songs 01. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, New Philha 01. rmonia Orchestra - Granados: 'Goyescas' (Periquet): La maja y 01. el ruiseñor (Rosario) 02. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 02. de la Société des Concerts du Conservatoire - Montsalvatge: Ca 02. nciones negras: 1.Cuba dento de un piano (Alberti) 03. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 03. de la Société des Concerts du Conservatoire - Montsalvatge: Ca 03. nciones negras: 2.Punto de Habanera (Luján) 04. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 04. de la Société des Concerts du Conservatoire - Montsalvatge: Ca 04. nciones negras: 3.Chévere (Guillén) 05. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 05. de la Société des Concerts du Conservatoire - Montsalvatge: Ca 05. nciones negras: 4.Canción de cuna para dormir a un negrito (Va 05. ldés) 06. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 06. de la Société des Concerts du Conservatoire - Montsalvatge: Ca 06. nciones negras: 5.Canto negro (Guillén) 07. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 07. de la Société des Concerts du Conservatoire - Granados: Collec 07. ción de canciones amatorias (Traditional): Llorad, corazón, qu 07. e tenéis razón 08. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 08. de la Société des Concerts du Conservatoire - Granados: Collec 08. ción de canciones amatorias (Traditional): Iban al pinar 09. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 09. de la Société des Concerts du Conservatoire - Rodrigo: Cuatro 09. Madrigales amatorios (Traditional): 1. E conqué la lavaré? 10. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 10. de la Société des Concerts du Conservatoire - Rodrigo: Cuatro 10. Madrigales amatorios (Traditional): 2. Vós me matasteis 11. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 11. de la Société des Concerts du Conservatoire - Rodrigo: Cuatr 11. o Madrigales amatorios (Traditional): 3. De dónde venís, amor 11. es? 12. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 12. de la Société des Concerts du Conservatoire - Rodrigo: Cuatr 12. o Madrigales amatorios (Traditional): 4. De los álamos vengo, 12. madre 13. Victoria de los Angeles, Antoni Ros Marbà, Orchestre de l'Ass 13. ociation des Concerts Lamoureux - Rodrigo: Tríptic de Mossèn 13. Cinto: 1. L'Harpa Sagarda 14. Victoria de los Angeles, Antoni Ros Marbà, Orchestre de l'Ass 14. ociation des Concerts Lamoureux - Rodrigo: Tríptic de Mossèn 14. Cinto: 2. Lo violi de Sant Francesc 15. Victoria de los Angeles, Antoni Ros Marbà, Orchestre de l'Ass 15. ociation des Concerts Lamoureux - Rodrigo: Tríptic de Mossèn 15. Cinto: 3. Sant Francesc i la cigala 16. Victoria de los Angeles, Antoni Ros Marbà, Orchestre de l'Ass 16. ociation des Concerts Lamoureux - Mompou: El combat del somni 16. : 1. Damunt de tú, només les flors 17. Victoria de los Angeles, Antoni Ros Marbà, Orchestre de l'Ass 17. ociation des Concerts Lamoureux - Mompou: El combat del somni 17. : 2. Aquesta nit un mateix vent 18. Victoria de los Angeles, Antoni Ros Marbà, Orchestre de l'Ass 18. ociation des Concerts Lamoureux - Mompou: El combat del somni 18. : 3. Jo et pressentia com la mar 19. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 19. de la Société des Concerts du Conservatoire - Esplá: Cinco c 19. anciones playeras españolas: 1. Rutas 20. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 20. de la Société des Concerts du Conservatoire - Esplá: Cinco c 20. anciones playeras españolas: 2. Pregon 21. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 21. de la Société des Concerts du Conservatoire - Esplá: Cinco c 21. anciones playeras españolas: 3. Las 12 22. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 22. de la Société des Concerts du Conservatoire - Esplá: Cinco c 22. anciones playeras españolas: 4. El pescador sin dinero 23. Victoria de los Angeles, Rafael Frühbeck de Burgos, Orchestre 23. de la Société des Concerts du Conservatoire - Esplá: Cinco c 23. anciones playeras españolas: 5. Coplilla 24. Victoria de los Angeles, Antoni Ros-Marbá, Patronato Orquesta 24. Ciudad de Barcelona - Toldrá: Quatre Cançons: Canço de grume 24. t (Garcés) 25. Victoria de los Angeles, Antoni Ros-Marbá, Patronato Orquesta 25. Ciudad de Barcelona - Toldrá: Quatre Cançons: Cançó incerta 25. (Carner) 26. Victoria de los Angeles, Antoni Ros-Marbá, Patronato Orquesta 26. Ciudad de Barcelona - Toldrá: Quatre Cançons: Maig (Catasús) 27. Victoria de los Angeles, Antoni Ros-Marbá, Patronato Orquesta 27. Ciudad de Barcelona - Toldrá: Quatre Cançons: Anacreòntica ( 27. Arderiu) 28. Victoria de los Angeles, Lluis Claret (cello), García Navarro 28. , Orquestra Ciutat de Barcelona - Montsalvatge: Madrigal sobr 28. e un tema popular: El cant dels ocells (Traditional)