Jiri Schelinger - Holubi dum Year: Genre: Classical 01. Holubi dum 02. Sen 03. Jahody mrazeny 04. Jsem pry blazen jen 05. Zpoved 06. Jsem svitani 07. Sipkova Ruzenka 08. Lupic Willy 09. Co je to mezi nami 10. Trambus 11. Uz neni pro mne k mani 12. Pravi muzi zkuseni 13. Alchymista 14. Trema