TITLE Swante Bengtsson - "Music" 22 instrumental melodies Year: 1991 Genre: T0 - It won't be long T1 - Kärlek utan gräns T2 - Det följer en morgon T3 - He is our peace T4 - Allt till Jesus T5 - Soon and very soon T6 - Be still and know T7 - Herre, låt ingenting binda de vingar T8 - Led milda ljus T9 - Tänk, när en gång T10 - När du går över floden T11 - Bliv kvar hos mig T12 - Just as i am T13 - Saliga äro de fattiga i anden T14 - Ingen hinner fram till den eviga ron T15 - En liten stund T16 - Det blir något i himlen T17 - Närmre ja närmre T18 - Medley tryggare kan ingen vara, att komma hem, blott en dag T19 - Emanuel